Wydatki miejskie na politykę medialną. Uzupełnienie na bieżący rok.

Konsekwentnie powracamy do sprawy wydatków Urzędu Miasta – i spółek miejskich – na media w aktualnym roku 2019. Za sprawą interpelacji radnej Karoliny Szarłaty – Woźniak umowy i kwoty na bieżący rok  zostały opublikowane w odpowiedzi na zapytanie radnej zadane jeszcze w czerwcu br.

Radna prosiła o uzupełnienie zapytania dotyczącego środków na media kołobrzeskie z wyszczególnieniem na firmy i portale. Zapytała również o spółki miejskie i ich wydatki na media.

W odpowiedzi Prezydent Anna Mieczkowska wyjaśnia, że w roku bieżącym, czyli 2019, zawarła 4 umowy roczne z następującymi miesięcznymi kosztami:
TKK (pamiętajmy, że jest to portal, telewizja, radio) otrzymuje 2606zł, e-kg.pl o zasięgu regionalnym otrzymuje 2000 zł. Ale spółka Multi Conception (wydawca miesięcznika Także oraz portalu także.pl) otrzymuje od Prezydent Miasta również 2 tysiące złotych.
Do 30 kwietnia 2019 roku Miasto Kołobrzeg przeznaczyło 934.80zł na publikacje ogłoszeń w Gazecie Kołobrzeskiej oraz 150 zł na publikację życzeń na portalu OK! Kołobrzeg.

Jednak bardzo ciekawie przedstawia się sprawa wydatków spółek miejskich. Miejska Energetyka Cieplna wydaje 18,5 tysiąca złotych na media, z czego 12,5 tysiąca dla Multi Conception, resztę na regionalny portal e-kg.pl.
Komunikacja Miejska: MiastoKolobrzeg.pl, e-kg.pl oraz Multi Conception – a więc wydawca Także oraz także.pl – otrzymują po tyle samo: 2400zł.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja płacą mediom po równo: 2400zł. Tę kwotę otrzymuje TKK. e-kg.pl, miastokolobrzeg.pl oraz – i tu wyszczególnione -portal także.pl. Najwyraźniej jest to kwota tylko dla portalu, wcześniej wymieniona jest po prostu spółka. Najmniej środków otrzymuje TKK – 1200zł.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego już zdecydowanie nie traktuje mediów “równo”. E-kg.pl otrzymuje 4.080zł, ale miastokolobrzeg: 5.904zł. Pojawiło się Radio Kołobrzeg, które w myśl umowy rocznej ma 295zł. Niemniej największą popularnością cieszy się także.pl i miesięcznik Także – te media otrzymują kolejno aż 5.904 zł oraz 5.412zł.

Najbardziej hojnym dla spółki Multi Conception okazuje się Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. Także.pl otrzymuje tu aż 19.200zł. Znacznie niżej jest TKK z kwotą 14.400zł, e-kg i miastokolobrzeg.pl otrzymują po 9.600zł.

W wykazie prezydenckim jest jeszcze Polska Press – jednak nie uwzględniamy tego w naszych wyliczeniach, gdyż ogłoszenia w tym regionalnym medium są obowiązkiem w niektórych przypadkach, na przykład Wydziału Nieruchomości.

Podsumowując: tylko na także.pl oraz miesięcznik Także spółka Multi Conception otrzymuje w myśl tych umów aż 51. 616 złotych łącznie na rok.

Pozostałe media, o znacznie większym zasięgu, poczytności, interakcji i nawet polubień na portalu Facebook otrzymują w myśl tych umów rocznie:

e-kg.pl – 28. 280zł
TKK – 22. 506 zł,
miastokolobrzeg – 22.104

Podzielone na 12 miesięcy w roku jest to kwota rzędu niecałych 2 tysięcy złotych, podczas gdy przychód od UM i spółek miejskich dla Multi Conception podzielonych na 12 miesięcy daje już kwotę 4300zł. Dwa razy więcej.

Podziału na miesiące dokonaliśmy ręcznie sami, nie są to oficjalne dane.

Zobacz dokument: interpelacja ws. wydatków

Komentarz:

Nic mnie tak nie dziwi, jak polityka informacyjna naszego miasta. Oficjalnie nie dowiemy się, dlaczego nagle ulubionym i właściwe jak z wykresu wynika – hojnie obdarowywanym przez spółki miejskie medium jest miesięcznik Także oraz portal Także.pl. Z całym ogromnym szacunkiem dla przesympatycznej załogi, to jednak nie da się nie zauważyć różnic w wydatkach na niemal te same usługi. Co decyduje, ze jedni mają więcej, inni mniej?  Chyba nigdy oficjalnie nie dowiemy się, dlaczego niemal w ogóle nie jest brana pod uwagę najstarsza i jedyna gazeta – tygodnik, czyli Gazeta Kołobrzeska, która ma i wersję papierową, i wersję elektroniczną. Nie dowiemy się, dlaczego nie są brane pod uwagę oficjalne statystyki, oficjalne zasięgi, w których e-kg.pl na statystykach choćby portalu Facebook dystansuje zasięgiem i interakcjami nas wszystkich w każdym tygodniu, i to od lat. Uważam, że pod względem wydatkowania, to przede wszystkim właśnie realne zasięgi, realne interakcje i ilość Czytelników powinna być przede wszystkim brana pod uwagę, a ceny za usługi powinny też od tego być uzależnione. Wniosek z tego jeden: polityka informacyjna miasta powinna ulec zmianie, ale to już jest wyłącznie prywatna opinia. I wcale nie dlatego, że nas w tych wykresach nie ma – my się o środki publiczne z założenia ubiegać nie będziemy. Choćby dlatego, by uważnie obserwować ich wydatkowanie.