Cennik

Materiały reklamowe przyjmujemy na minimum 3 dni. Istnieje możliwość przedłużenia czasu publikacji materiału reklamowego. W takim przypadku szczegóły finansowe są ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą.

Ceny podane są cenami brutto.

Moduł 1 – Baner na stronie głównej. Maksymalne rozmiary 1200 x 200 pixeli. Widnieje na stronie głównej portalu, nad aktualnościami.
Cena: 100 zł /3 dni

 

 

Moduł 2:

Baner górny nad pojedynczą publikacją (artykuł, podcast, audio, itp.) Maksymalne rozmiary 1200 x 200 pixeli.
Cena: 70zł /3 dni

 

Moduł 3:

baner górny na stronach z artykułami:
maksymalne rozmiary 1200 x 200 pixeli.
Cena: 60zł/ 3 dni

 

Moduł 4:

Baner górny, zlokalizowany na poszczególnych stronach kategorii
maksymalne rozmiary 1200 x 200 pixeli.
Cena: 60zł /3 dni

 

 

Moduł 5:

górny baner zlokalizowany na stronie głównej w obszarze wpisowym. Maksymalne rozmiary 1200 x 200 pixeli.
Cena: 70zł /3 dni

 

 

Moduł 6:

baner zlokalizowany w dolnej, opisowej części strony głównej. Maksymalne rozmiary 1200 x 200 pixeli.
Cena: 70 zł / 3 dni

 

Moduł 7:

baner zlokalizowany w dolnej części każdej strony kategorii. Maksymalne rozmiary 1200 x 200 pixeli.

Cena: 50zł /3 dni

 

Moduły 8,9,10,11 

moduły w obszarach stopki redakcyjnej. Maksymalne rozmiary: 300×500 pixeli.
Cena: 30zł/3 dni

 

Moduł 12:

baner kwadratowy o wymiarach 800×800 pixeli zlokalizowany na panelu bocznym lewym w górnej części.

Widoczny podczas otwierania każdej publikacji na portalu. Cena: 120 zł /3 dni

 

Moduł 13:

baner kwadratowy o wymiarach 800×800 pixeli zlokalizowany na panelu bocznym prawym w jego górnej części.

Widoczny podczas otwierania każdej publikacji na portalu. Cena: 120zł / 3 dni

Analogicznie: moduł 14 i 15 zlokalizowany w dolnych częściach paneli bocznych.

Widoczne podczas otwierania każdej publikacji. Cena: 100zł /3 dni

Oczywiście istnieje możliwość negocjacji cen przy dłuższej współpracy. Ustalane są one indywidualnie.

Przeprosiny: na stronie głównej portalu jako tzw. „przypięty wpis”, o co oznacza, że przez czas trwania jest jako pierwszy na stronie głównej w aktualnościach. Czas trwania jest uzależniony od indywidualnych ustaleń. Po ustalonym czasie trwania publikacji przeprosiny są umieszczane w kategorii „sponsorowane”.
Cena: 100 zł /24h

Artykuł sponsorowany: długość – do ustalenia, pogrubienia i kursywa w tekście: do uzgodnienia, grafika do 6 obrazów w formacie .jpg, .png lub .tiff. Artykuł sponsorowany jest umieszczany w kategorii pn. sponsorowane. Istnieje również możliwość promocji artykułu na SoMe naszego portalu przez umówiony okres, jednak nie dłuższy niż 7 dni.
Artykuł sponsorowany oznaczamy zgodnie z art.36.3 Prawa Prasowego.
Cena: 250 zł/ 7 dni, z promocją na SoMe naszego portalu: 400 zł /7 dni

Jeśli Klient nie dysponuje własnym plikiem graficznym, istnieje możliwość jego wykonania i przekazania na dowolnym nośniku. Koszt wykonania pliku graficznego: do ustalenia, nie mniej niż 50 zł.

 

Portal niezalezne.media nie odpowiada za treść materiałów reklamowych, jednak zastrzegamy prawo do nieprzyjęcia materiału reklamowego, jeśli jest niezgodny z prawem prasowym lub z polityką programową redakcji lub charakterem publikacji (art.36.4 Prawo prasowe)