Środki na ratowanie zabytków – w tym dla kołobrzeskiej Baszty Lontowej

Zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, zamki czy średniowieczne mury obronne. To tylko część obiektów, które przejdą prace remontowe lub zabezpieczające dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego. 26 kwietnia br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę, która zapewni łączną pomoc w wysokości 2,5 mln zł dla 56 projektów rekomendowanych przez zarząd województwa zachodniopomorskiego. 

  • Nie możemy zapominać o sferze, która określa naszą zachodniopomorską tożsamość. Zabytki są ważnym elementem historii tych ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 W tym roku lista zabytków, które przejdą prace liczy 56 pozycji. Łączna kwota wsparcia wynosi 2,5 mln zł. Wsparcie otrzyma m.in. kołobrzeska Baszta Lontowa, która otrzyma 80 tys. zł. W województwie zachodniopomorskim największe środki otrzymają: remont i kolorystyka elewacji frontowej w budynku PCK przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie – 120 tys. zł, 100 tys. zł otrzyma Szkoła Podstawowa w Bolkowie, kwotą 70 tys. zł wsparte zostaną prace konserwatorsko – budowlane zabezpieczające mur kurtynowy Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. 40 tys. zł otrzyma również znana naszym Czytelnikom parafia w Chwarszczanach, w celu realizacji prac race naprawczych i zabezpieczających. 

Ze wsparcia województwa korzystają m.in. gminy, parafie, instytucje kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne. Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Pomorze Zachodnie wspiera prace przy zabytkach od 2007 roku. Od tego czasu na ten cel przeznaczono z budżetu województwa blisko 21 mln zł. To łącznie blisko 800 umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Poniżej przedstawiamy listę wspartych projektów: