Nowi policjanci w kołobrzeskiej komendzie wypowiedzieli słowa roty

Dzisiaj 6 nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę służenia Ojczyźnie i społeczeństwu. Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu insp. Dariusz Hoc gratulował nowym policjantom i życzył im sukcesów w rozpoczętej służbie.
Na auli Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu nowo przyjęci funkcjonariusze w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu insp. Dariusza Hoc, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu podinsp. Krzysztofa Rosiaka oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Arkadiusza Kowalskiego wypowiedzieli słowa Roty składając uroczyste ślubowanie.
Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu, w krótkim wystąpieniu pogratulował i podziękował młodym funkcjonariuszom wyboru formacji. Podkreślił też, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego.
Z uwagi na panującą pandemię uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym oraz przy minimalnym udziale funkcjonariuszy.