Pełnomocnik wojewody pyta radnych o… uchwały dotyczące utworzenia stref wolnych od LGBT

Radni wszystkich rad gminnych z województwa – w tym radni Rady Miasta Kołobrzeg – otrzymali dziś pismo od wojewody zachodniopomorskiego, dotyczące pisma, które wpłynęło do Zachodniopomorskiego Urzędu Województwa, a które dotyczy… stref wolnych od LGBT.

Pismo do ZUW złożył Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Dotyczy ono uchwał jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie „stref wolnych od LGBT”. Z upoważnienia wojewody kierownik oddziału Wydziału Prawnego prosi radnych o przesłanie odpowiedzi na pytania, takie jak  na przykład: czy organ podjął uchwałę w sprawie ustanowienia strefy wolnej ofd LGBT? Zapytuje również, czy uchwała została wycofana, jeśli tak to jakie były powody cofnięcia decyzji. Ponadto pełnomocnik prosi również o informacje, czy organ podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny.

Termin nadesłania odpowiedzi mija dzisiaj. Do sprawy wrócimy.