Z wielkim żalem…


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Antoniego Szarmacha
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu,
wieloletniego samorządowca oraz wielkiego społecznika i miłośnika przyrody.

Rodzinie, całej wspólnocie samorządowej i wszystkim tym,
których ta śmierć dotknęła,
składamy szczere wyrazy współczucia

Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski,
Wicestarosta Kołobrzeski Jacek Kuś
wraz z Członkami Zarządu Powiatu
oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Szufel z Radnymi.