Balticipation – szansa dla młodzieży na międzynarodową wymianę

Masz od 18 do 25 lat, posługujesz się swobodnie językiem angielskim, jesteś aktywny i otwarty, lubisz się dokształcać oraz chciałbyś uczestniczyć w projektach na rzecz pracy dla młodzieży? Sekretariat ds. Młodzieży zaprasza do udziału w rekrutacji na wymianę międzynarodową „Balticipation”. Przedsięwzięcie zaplanowano w październiku 2019 roku. Uczestniczy pochodzić będą z rejonów państw Morza Bałtyckiego.

W projekcie uczestniczyć ma 50 osób, które od 6 do 13 października 2019 roku spotkają się w centrum edukacyjnym Haus Rothfos w Mozen niedaleko Hamburga. Reprezentować będą takie kraje jak: Polska, Niemcy, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja czy Norwegia. Każde z państw oddeleguje od 6 do 8 uczestników.

Aby wziąć udział w wymianie nie trzeba być np. członkiem rady młodzieżowej. Poszukiwane są przede wszystkim osoby zainteresowane współpracą, wymianą doświadczeń i chętne do działań na rzecz projektów realizowanych przez młodych ludzi wywodzących się z różnych kultur. Cel przedsięwzięcia to otwarcie
na dialog, a także zbliżenie i rozwinięcie kontaktów pomiędzy państwami rejonu nadbałtyckiego.

Młodzież ma zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty podróży, które zostaną im zwrócone po powrocie z wymiany. Podczas pobytu w Niemczech planowane są również wyjazdy edukacyjne, m.in. do Hamburga i Lubeki.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji bądź dokonania zgłoszenia, należy się kontaktować bezpośrednio z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego – adres: Szczecin, Plac Kilińskiego 3, telefon: +48 91 421 02 62, e-mail: mlodziez@wzp.pl lub kbieniecka@wzp.pl.