Rzeźba „MATKA POLKA” odnowiona

Oficjalnie zakończone zostały prace konserwacyjne rzeźby „Matka Polka”.

Konserwacja była możliwa dzięki środkom otrzymanym przez Miasto Kołobrzeg z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 54.000 zł. Dodam, że łączny koszt konserwacji to 60.000 zł

Głównym założeniem prac konserwatorskich było przeprowadzenie zabiegów przywracających właściwości techniczne rzeźby, a także przywrócenie jej dawnych walorów estetycznych. Celem zadania było uratowanie obiektu przed zniszczeniem i powstrzymanie procesów degradacji oraz pełna kompleksowa konserwacja rzeźby, wyeliminowanie przyczyn powstałych zniszczeń przed dalszym rozwijaniem procesów destrukcyjnych.

Autorem dzieła jest artysta rzeźbiarz- Zygmunt Wujek (1938-2018). Pomnik odsłonięto podczas uroczystych obchodów 50. rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem w 1995 roku.

Rzeźba znajduje się na terenie kwatery kombatantów-uczestników walk 1939, Monte Cassino, Lenino i Kołobrzeg na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

W ramach zadania wykonano także tablicę informacyjną dotyczącą rzeźby i sylwetki jej autora, z odniesieniem do historii powstania kwatery kombatantów.