Marzenie o lepszym skomunikowaniu Świnoujścia spełnia się. Marszałek Olgierd Geblewicz: „To prawdziwie europejski tunel”

Na ten dzień mieszkańcy Świnoujścia, regionu i Polski czekali długie lata. W piątek wielkie otwarcie prawdziwie europejskiego tunelu, który łączy transgraniczne Świnoujście z Polską. – Ten dzień stanowi dowód, że determinacja mieszkańców i motywacja samorządowców są skuteczne – mówi marszałek Olgierd Geblewicz, który będzie brał udział w uroczystościach.

 Tunel w Świnoujściu zostanie oficjalnie otwarty w piątek, w samo południe. W uroczystości mają wziąć udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz wykonawca inwestycji. Prezydent Miasta Świnoujście przygotował od godziny 14 atrakcje dla mieszkańców. Planowany jest  zorganizowany bieg i przejazd Rowerowej Masy Krytycznej oraz kolejki turystycznej (szczegóły na stronie UM Świnoujście). Pierwsi kierowcy przejadą tunelem w godzinach wieczornych.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreśla, że to ważny europejski dzień dla mieszkańców Świnoujścia, regionu i kraju i dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację tej inwestycji:

  • Mam wielką satysfakcję, że moja decyzja i mój dobrze pojmowany lobbing ruszył z miejsca projekt i przyspieszył jego realizację. Dziękuję mieszkańcom za wsparcie. Dziękuję prezydentowi Żmurkiewiczowi, że dał się namówić, aby wziąć sprawy w swoje ręce i uzyskując wsparcie z funduszy UE z Urzędu Marszałkowskiego wykonał kluczową dokumentację. Dziękuję byłej minister ds. rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej za jej decyzję o wpisanie zadania do Kontraktu Terytorialnego jako zadania kluczowego dla rozwoju regionu i Polski oraz za ogłoszenie konkursu z Funduszy Europejskich, w ramach którego projekt dostał dofinansowanie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Umowa, która pozwoliła na przygotowanie dokumentacji została uroczyście podpisana przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza i prezydenta Janusza Żmurkiewicza 26 września 2014 r. i była sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. W jej efekcie powstała dokumentacja, na którą składały się:

  1. Analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – której celem było wskazanie możliwych sposobów poprawy funkcjonowania transportu drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin oraz określenie wstępnej efektywności ekonomicznej i koniecznych nakładów finansowych. Analiza miała umożliwić podjęcie racjonalnej decyzji co do dalszych przygotowań wybranej opcji inwestycyjnej mając na uwadze zalety i braki poszczególnych wariantów.
  2. Program Funkcjonalno-Użytkowy, umożliwiający ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz będący podstawą do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Marszałek zwraca uwagę, że dzięki sfinansowaniu i zrealizowaniu dokumentacji w latach 2014-2015, samorządowcy byli  gotowi do realizacji zadania z funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020.

  • Zawsze uważałem, że wygrywa ten, kto jest przygotowany do budowy, a nie ten, kto oczekuje i nic nie robi. Perspektywa unijna ruszyła i okazało się, że fundusze są – mówi marszałek Geblewicz.

Całkowity koszt inwestycji, która pozwala  na lepsze skomunikowanie Świnoujścia z resztą kraju to ponad 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 milionów zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej (85 procent). Resztę Gmina Miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

 Tunel  pod cieśniną Świny jest jednorurowy. W każdym kierunku zaplanowano po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne po około 2 metry szerokości. Łączna szacunkowa długość inwestycji to 3200 m, długość tunelu drążonego metodą TBM to 1483,80 m. Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem cieśniny Świny wynosi ok. 38 m p.p.m.

 Dzięki tunelowi przejazd pomiędzy wyspami Wolin i Uznam będzie trwał zaledwie kilka minut.

  • Zapraszam wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania tego dnia. Spotkajmy się w Świnoujściu – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Głównym Inwestorem jest Gmina Miasto Świnoujście. Inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/Gülermak. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrentz.

Dodatkowe informacje: tutaj