Tranzyt produktów rolnych z Ukrainy w Porcie Kołobrzeg. Rozporządzenie ministra zmienione

Dzięki determinacji oraz niezwykłemu zaangażowaniu zarówno Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., jak i licznemu gronu osób przychylnych funkcjonowaniu Portu na wszystkich szczeblach administracji państwowej,  z dniem 28 kwietnia 2023r. Port Kołobrzeg został ujęty w wykazie portów umożliwiających tranzyt ładunków pochodzenia ukraińskiego, a w szczególności zboża. Liczne petycje i rozmowy, poparte merytorycznym i rzetelnym planem realizacji wsparcia kryzysu zbożowego, zwieńczone zostały Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, w którym Port Kołobrzeg został włączony do grupy portów wskazanych do tranzytu produktów rolnych z Ukrainy.

Jak informuje Kamil Barwinek z Zarządu Portu Morskiego:

  • Trwająca 14 dni blokada Portu Kołobrzeg w obsłudze wskazanych wyżej ładunków, miejmy nadzieję, że nie nadszarpnęła wiarygodności i zaufania wśród kontrahentów współpracujących dotychczas z Portem.