Modernizacja infrastruktury portowej pod potrzeby rozwoju rybołówstwa w Porcie Kołobrzeg (artykuł płatny)

Port Rybacki w Kołobrzegu jest największym portem rybackim w Polsce, na stałe cumuje tutaj ok. 50 jednostek rybackich a ilość rocznie wyładowywanej ryby przekracza 40 000 ton i co pozwoliła na osiągnięcie czołowej pozycji wśród portów Polskich w latach 2020 – 2021, w których były dokonywane rozładunki ryb.

Ponadto, ze względu na infrastrukturę portu oraz usługi towarzyszące (stacja paliw, stocznia, stacja odbioru wód zaolejonych, fabryki lodu, przetwórnie itp.) z usług Portu Kołobrzeg korzysta wiele jednostek z Polski i państw Morza Bałtyckiego, które na stałe cumują w innych portach. Przeszło 200 podmiotów gospodarczych działających bezpośrednio na terenie portu rybackiego sprawia, że oferta portu jest komplementarna i stale się rozwija.

Zakres prac jaki został zrealizowany przy realizacji niniejszej operacji, zlokalizowany został po zachodniej stronie Portu. Obejmuje swoim zakresem zabudowane Nabrzeże Barkowskie wraz z przylegającym placem składowym.

Realizacja operacji poprawiła bezpieczeństwo, warunki postoju i obsługi jednostek rybackich oraz higienę pracy w miejscach wyładunku, a tym samym infrastruktura należąca do ZPM Kołobrzeg po tej stronie portu została w całości zrewitalizowana. Kwota dofinansowana zadania wynosiła 8 687 909,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych realizacji operacji.

O szczegółach całej inwestycji – poniżej: