Konsultacje w sprawie poszerzenia granic miasta Kołobrzeg

Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg rozpoczął się proces integracji osady Korzyścienko z Kołobrzegiem, dzięki czemu miasto może pozyskać 123 ha dodatkowych terenów. Zdaniem władz miasta, to wydarzenie pozwoli rozszerzyć ofertę inwestycyjną i pozyskać nowe firmy z innych branż niż hotelarstwo i turystyka. Przez to miasto będzie mogło uniezależnić się od koniunktury jednej branży oraz oferować pracę w nowych zawodach. Nowi inwestorzy to również możliwość nowych inwestycji.

Prezydent miasta Kołobrzeg zachęca do udziału w konsultacjach i wyrażania swojej opinii za pomocą ankiet, które będą dystrybuowane i zbierane w oznaczonych punktach na terenie Kołobrzegu w dniach od 16 stycznia do 14 lutego.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji wraz z harmonogramem punktów konsultacyjnych znajdują się tutaj

Zobacz film informacyjny: