Dodatkowe środki dla Zakładów Aktywności Zawodowej. Dotacje jeszcze w tym roku, w tym dla Kołobrzegu

Dobre wiadomości dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. Jeszcze w tym roku placówki otrzymają dodatkowe środki. W Zachodniopomorskiem mowa o kwocie 706 tys. zł.

W listopadzie br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków samorządom wojewódzkim i powiatowym, dokonał nowego podziału. Zwiększeniu uległa kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej. W 2022 r. będzie wyższa o tysiąc złotych.

  • To dla naszego województwa oznacza dodatkową kwotę w wysokości 706 tys. zł do rozdysponowania pomiędzy Zakłady Aktywności Zawodowej – mówi Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor ROPS w Urzędzie Marszałkowskim.

W województwie zachodniopomorskim działa 10 ZAZ-ów, w których pracuje 706 osób z niepełnosprawnościami. Wysokość dodatkowych środków dla poszczególnych zakładów zależeć będzie od liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, co oznacza, że planowane dodatkowe środki będą wynosiły:

• Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie – liczba OzN – 82,  kwota dotacji 82 tys. zł;
• Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu – liczba OzN – 50, kwota dotacji 50 tys. zł;
• Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pom. – liczba OzN – 61; kwota dotacji 61 tys. zł;
• Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej – liczba OzN – 175;  kwota dotacji 175 tys. zł;
• Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie – liczba OzN – 40; kwota dotacji 40 tys. zł;
• Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu – liczba OzN – 63; kwota dotacji 63 tys. zł;
• Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie – liczba OzN – 127; kwota dotacji 127 tys. zł;
• Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie – liczba OzN – 50; kwota dotacji 50 tys. zł;
• Zakład Aktywności Zawodowej w Karlinie – liczba OzN – 25; kwota dotacji 25 tys. zł;
• Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” Choszcznie – liczba OzN – 33, kwota dotacji 33 tys. zł

Dodatkowe środki będą przyznawane na podstawie złożonych przez ZAZ-y wniosków, na koszty związane z bieżącą działalnością ZAZ i zdiagnozowanymi potrzebami.

W roku 2022 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z PFRON otrzymał w sumie 23 912 497 zł. W kwocie tej środki na działanie zakładów aktywności zawodowej wynoszą ponad 20 mln zł. Uchwała zwiększająca dofinansowanie została podjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 16 listopada 2022 r.