Konkurs Wolontariusz Roku 2022

Czy znasz osoby, które pomagają wszędzie tam, gdzie bezinteresowna pomoc jest bardzo potrzebna? Takie, które robią wiele dobrego dla naszej społeczności? Osoby, które mogą i powinny być inspiracją i przykładem dla innych? A może któraś z kołobrzeskich organizacji pozarządowych zasługuje na szczególne uznanie? Jeśli tak, to zgłoś je w konkursie „Wolontariusz Roku 2022” organizowanym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską.

Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2022 r. Osoby i organizacje, które w oczach Kapituły Konkursu w sposób szczególny w tym roku wyróżniły się swoją aktywnością zostaną wyróżnione podczas grudniowej „Gali Wolontariatu”.

W jakich kategoriach przyznane zostaną wyróżnienia?

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, którzy czynnie angażowali się i wspierali działania na terenie Miasta Kołobrzeg na rzecz drugiego człowieka, w następujących kategoriach:

  • Wolontariusz Roku 2022 (kategoria indywidualna)

  • Wolontariusz Roku 2022 (kategoria grupowa)

  • Grand Prix 2022 – nagroda specjalna dla organizacji za całokształt działalności charytatywnej lub szczególne zaangażowanie w dziedzinie wolontariatu. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, którzy czynnie angażowali się i wspierali działania na terenie Miasta Kołobrzeg na rzecz drugiego człowieka.

Kogo można zgłosić?

Indywidualnego wolontariusza, parę lub grupę wolontariuszy działających wspólnie, organizację pozarządową za całokształt jej działalności charytatywnej lub szczególne zaangażowanie w dziedzinie wolontariatu.

Kto może dokonać zgłoszeń kandydatów?

-organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bezpośrednio – wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę,

-osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy, inne osoby prawne i fizyczne, które bezpośrednio nie korzystają ze wsparcia wolontariusza / grupy wolontariuszy, a którym znane są dokonania nominowanego wolontariusza / grupy wolontariuszy.

Gdzie należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy?

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12 (wejście przy Straży Miejskiej). Dokumenty do pobrania: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=139705