Zbiórka materiałów opatrunkowych, pomoc psychologiczna dla uchodźców i przygotowane dla nich miejsca

Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Kołobrzeg, ogłasza zbiórkę materiałów opatrunkowych i higienicznych. Zbiórka prowadzone będzie całą sobotę, tj. 26 lutego,  od godziny 10.00 do 18.00 przez Urząd Miasta (wejście od dawnego PUP) przy ul. Ratuszowej 13.

Od poniedziałku do piątku materiały opatrunkowe i higieniczne można przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – do Magazynu Sezam przy ul. Unii Lubelskiej 35, od godziny 9.00 do 13.00.

Miasto zapewnia pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom pochodzenia ukraińskiego uczęszczającym do miejskich jednostek oraz ich rodzinom.

Dodatkowo na terenie miasta znajduje się już 225 miejsc, w których mogą zostać zakwaterowani uchodźcy. Władze miasta czekają również na deklaracje przedsiębiorców, którzy mają możliwości w tym względzie. W razie konieczności Miasto jest gotowe do zorganizowania kolejnych tymczasowych miejsc, do których mogą trafić potrzebujący.

Jak podaje MSZ, informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75.