Radna Agnieszka Trafas rezygnuje z mandatu radnej

Radna Rady Miasta Kołobrzeg Agnieszka Trafas składa rezygnację z mandatu radnej. W oświadczeniu przesłanym do redakcji informuje, że powodem tej decyzji są sprawy rodzinne i jednocześnie składa podziękowania za współpracę. Informuje jednocześnie, że nie wycofuje się z życia miasta.  Treść oświadczenia zamieszczamy w całości poniżej.

Oświadczenie
Agnieszki Trafas ws. zrzeczenia się mandatu radnej Rady Miasta Kołobrzeg

Szanowni Państwo,
Z uwagi na moją sytuację osobistą z dniem 31.stycznia 2022r. zrzekłam się mandatu radnej Rady Miasta Kołobrzeg. Nie jestem w stanie dłużej pełnić tej funkcji ze względu na sprawy rodzinne, które wymagają mojego osobistego czasu i zaangażowania. Z tego miejsca chciałabym w szczególności podziękować moim Wyborczyniom i Wyborcom, którzy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem oddając na mnie swój głos podczas jesiennych wyborów samorządowych w 2018r.
Dziękuję za możliwość udziału w kampanii wyborczej w 2018r. oraz owocną i życzliwą współpracę w czasie obecnej kadencji Pani Prezydent, Annie Mieczkowskiej.
Dziękuję za dotychczasową dobrą współpracę Paniom Wiceprezydentkom: p. Ilonie Grędas – Wójtowicz oraz p. Ewie Pełechatej, Pani Skarbnik – dr Jolancie Włodarek i Pani Sekretarz – Ewie
Pawłowskiej. Podziękowania kieruję także do urzędniczek i urzędników, pracowniczek i pracowników Urzędu oraz Biura Rady Miasta Kołobrzeg.
Moim Koleżankom i Kolegom w Radzie Miasta Kołobrzeg także dziękuję – za wspólną pracę i projekty, przy których przyszło nam się razem realizować.
W szczególności dziękuję za bardzo dobrą współpracę moim klubowym kolegom z klubu Nowy Kołobrzeg – Kamilowi Barwinkowi, Adamowi Hokowi, Piotrowi Lewandowskiemu oraz
Łukaszowi Ziębie. Bardzo cieszę się, że spotkałam Was na mojej samorządowej i życiowej drodze. Szanuję wysoki poziom pracy z Wami oraz merytoryczne rozmowy, które mieliśmy okazję prowadzić.

Szanowni Państwo, moja dzisiejsza decyzja nie oznacza, że całkowicie wycofuję się z życia naszego miasta. W tym miejscu deklaruję, że w miarę możliwości czasowych będę starała się
angażować w sprawy miasta, tak jak to robiłam w przeszłości, ponieważ mam w sobie „pierwiastek działacza” i sprawy Kołobrzegu, w szczególności jego przyszłość i rozwój, pozostaną mi bliskie.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Trafas
Radna Rady Miasta Kołobrzeg

 

Fot. archiwum D. Swosiński