Rodzinny kapitał opiekuńczy – kiedy i jak składać wnioski?

1 stycznia rozpoczął się nabór wniosków o nowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy. – Od momentu rozpoczęcia naboru rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący w naszym województwie ponad 14 tys. dzieci – mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

 Rodzinny kapitał opiekuńczy to jedno z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. To nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia – w sumie to 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Rodzice i opiekunowie mogą sami wybrać, czy chcą by świadczenie było wypłacane po 500 zł przez dwa lata, czy po 1 tys. zł przez rok.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać tylko drogą elektroniczną – przez portal Empatia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Pieniądze w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego będą wypłacane bezpośrednio na konto bankowe wskazane we wniosku.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy najlepiej złożyć między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.

Jeśli dziecko skończyło już pierwszy rok życia, ale nie ma jeszcze trzech lat, rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. Wtedy kapitał zostanie policzony od początku stycznia. Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.