Stop wycince drzew przy drodze wojewódzkiej w Gminie Moryń

Mieszkańcy Gminy i Miłośnicy Regionu skierowali petycję do marszałka województwa Olgierda Geblewicza. Dotyczy ona planowanej wycinki drzew w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 125. W ramach tego przedsięwzięcia przeznaczono do wycinki całą poniemiecką aleję lipową we wsi Bielin.

Projekt w związku z modernizacją drogi zakłada ścięcie aż 189 zdrowych drzew, w większości miododajnych lip. Aleja jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków – i protest w tej sprawie wyraził również Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dodatkowo podczas modernizacji drogi uszkodzeniu może ulec zabytkowy przykościelny mur.

  • Droga wojewódzka nr 125 wymaga remontu, ale nie powinno to odbywać się kosztem wycinki starych, zdrowych drzew, które są siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Okolica jest znana ze swoich słynnych miodów. Co się stanie z pszczołami, gdy pod topór pójdzie tyle drzew? Nie pozwólmy rujnować tego, co piękne i unikalne – piszą autorzy petycji.

Wojewódzki Konserwator Zabytków sugeruje ponowne rozważenie przez władze województwa kwestii zawartych przez twórców petycji, w tym ponownego przeanalizowania konieczności wycinek i możliwości ograniczenia usuwanych drzew.

Z petycją można się zapoznać tutaj, można ją również podpisać. Do sprawy wrócimy.