Czy działkowcy przedostaną się przez Kanał? Poseł Hoc popiera starania prezydent miasta o utworzenie przeprawy tymczasowej

O tym, że działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. VI Dywizji Piechoty mają problem z mostkiem łączącym brzegi Kanału Drzewnego w Kołobrzegu, mówiło się jeszcze w ubiegłym roku. Problem się zwiększył, kiedy z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną zamknięto użytkowany głównie przez działkowiczów most. Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Kołobrzeg, poprosiła jednostkę techniczno – remontową Wojska Polskiego o zainstalowanie przeprawy zastępczej – tymczasowej.

Starania prezydent w tej kwestii poparł kołobrzeski poseł Czesław Hoc pismem oficjalnym do ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Poniżej przedstawiamy treść tego pisma. O efektach poinformujemy.

Szanowny Panie Ministrze

Pragnę gorąco poprzeć oficjalne pismo Pani Prezydent Kołobrzegu (znak: GKL.7021.150.2020.III) z dn. 29 grudnia 2021 r. w sprawie udostępnienia i zainstalowania przeprawy tymczasowej (o długości ok. 12 m i szerokości ok. 5 m) na Kanale Drzewnym w Kołobrzegu w związku z zamknięciem dotąd użytkowanego obiektu mostowego z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną i zakazu poruszania się w obu jego kierunkach.

Obecnie Gmina Miasto Kołobrzeg, w pilnym trybie rozpoczęła proces przygotowania dokumentacji związanej z przebudową obiektu i montażu finansowego.

W ambitnych planach – obiekt zostanie wybudowany do końca roku 2022r.

Zatem, powstał poważny problem braku komunikacji i przemieszczania się dla ponad 400 działkowców Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Emilii Gierczak (przy ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu).

Stąd, uprzejma prośba samorządu Kołobrzegu, działkowiczów ROD oraz w imieniu własnym – o rozeznanie możliwości budowy tymczasowego mostu (bądź innego rodzaju przeprawy zastępczej) przez jednostkę techniczno – remontową Wojska Polskiego (Wojsk Inżynieryjnych).

Z wyrazami szacunku

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP