Inwestycja w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu na ostatniej prostej

Finiszuje największa w historii Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu inwestycja. Wykonano już ponad 80% zaplanowanych robót. Obecnie trwają prace przy poszerzeniu podjazdu dla karetek. Wcześniej rozbudowano aptekę szpitalną, przebudowano wejście do lecznicy, zmodernizowano Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, Centralną Sterylizatornię i Centrum Diagnostyczno-Obrazowe. Wszystkie infrastrukturalne zmiany są możliwe dzięki potężnemu wsparciu funduszy europejskich.  

Kołobrzeska placówka od lat systematycznie inwestuje w zaplecze medyczne, sprzęt i urządzenia. Dobiegająca właśnie końca inwestycja jest największą w historii szpitala. O skali prowadzonych działań świadczy koszt, który oszacowano na około 50 mln zł.

  • Kilkuetapowa inwestycja powoli zmierza ku końcowi. Kompleksowa modernizacja pozwoli wejść kołobrzeskiemu szpitalowi na inny, lepszy poziom, natomiast bardziej komfortowe warunki pracy i doskonałe wyposażenie jeszcze bardziej podniosą standardy leczenia w placówce. Pozytywne zmiany następują w najtrudniejszym okresie dla służby zdrowia, w dobie pandemii koronawirusa, a szpital w Kołobrzegu to przecież istotne ogniwo systemu ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim, szczególnie latem, kiedy to Kołobrzeg i okoliczne miejscowości odwiedza mnóstwo turystów – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Trwająca od 2018 roku inwestycja zakładała zmiany infrastrukturalne na co najmniej kilku przestrzeniach. Najszybciej – bo w marcu 2019 roku – dostosowano wejście do szpitala dla potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. W maju 2020 roku zakończono roboty w Centralnej Sterylizatroni. W lipcu 2020 roku na finiszu znalazła się przebudowa apteki szpitalnej, w której powstały pomieszczenia do przygotowywania leków dziennych, recepturowych czy mieszanin żywienia dojelitowego. W marcu 2021 roku zmieniono Główną Stację Zasilania przystosowując urządzenie do zwiększonej mocy potrzebnej do obsługi lecznicy. W czerwcu 2021 roku zmodernizowano Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, gdzie wykonuje się całodobowe świadczenia dla pacjentów szpitalnych i tych z zewnątrz, a także przebudowano Szpitalną Izbę Przyjęć zakupując specjalistyczny sprzęt: kardiomonitory, lampy operacyjne, łózka szpitalne, wózki medyczne czy defibrylatory. Do końca listopada br. modernizację przeszło Centrum Diagnostyczno-Obrazowe, dla potrzeb którego zakupiono tomograf komputerowy ze strzykawką automatycznego kontrastu czy cyfrowe aparaty RTG. Obecnie prowadzone są roboty budowlane przy poszerzeniu estakady stanowiącej podjazd dla karetek, co pozwoli na postój 4 ambulansów jednocześnie.

  • Dzięki tym infrastrukturalnym zmianom skróci się średni czasu pobytu chorego w szpitalu, a kompleksowa diagnostyka pozwoli na wcześniejsze wykrywanie m.in. chorób nowotworowych oraz chorób układu krążeniowo-naczyniowego – przyznaje dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Małgorzata Grubecka.

Koszt całkowity inwestycji oszacowano na prawie 50 mln zł, z czego ponad 33 mln zł to środki unijne, które Urząd Marszałkowski przeznacza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pozostałe fundusze, które zaangażowano w przedsięwzięcie pochodzą z budżetu państwa, budżetu województwa oraz wkładu własnego kołobrzeskiej lecznicy.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu to 1 z 13 placówek ochrony zdrowia podległa samorządowi województwa zachodniopomorskiego. Jednostka świadczy usługi medyczne na 13 oddziałach. Zatrudnia ponad 700 osób.