Obsługa farm wiatrowych a zarządy portów. Poseł Hoc zapytuje, dlaczego kołobrzeski Zarząd Portu nie został ujęty w obsłudze inwestycji

W minionym tygodniu kołobrzeski poseł Czesław Hoc wystosował zapytanie poselskie w sprawie farm wiatrowych. Zamieszczamy treść poselskiego zapytania posła Czesława Hoca z dn. 25.10.2021 r., w tej sprawie. Najciekawsze pytania i odpowiedzi zamieszczamy poniżej: 

Zapytanie 1. Jaka jest strategia i koncepcja udziału polskich portów (instalacyjnych, serwisowych i operacyjnych) i przystani w budowie Morskich Farm Wiatrowych (MFW)?
Odpowiedź:
„(…) Niezależnie od powyższego, trzeba dodać, że w działania rozwojowe na rzecz mniejszych, komunalnych portów morskich, w tym w zakresie obsługi przez nie sektora offshore wind, muszą być zaangażowane także powołane przez samorządy lokalne zarządy portów, które odpowiadają m.in. za zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu oraz budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491, z późn. zm.), i dotyczy m.in. Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., który ustawowo odpowiada za rozwój kołobrzeskiego portu”.
Zapytanie 2. Dlaczego port w Kołobrzegu nie został ujęty w szeroko rozumianej obsłudze inwestycji MFW?
„(…) Jednocześnie, należy przy tym zwrócić uwagę na ważną rolę powołanych, komunalnych zarządów portów – od których wymaga się pełnej aktywności na gruncie m.in. programowania ich rozwoju oraz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, w tym w sektorze offshore wind.
Z żadnego rządowego lub ministerialnego dokumentu nie wynika, że Port Kołobrzeg nie może być zaangażowany do obsługi morskich farm wiatrowych w Polsce. Wręcz przeciwnie, wskazuje się w nich na konieczność dalszego rozwoju polskich struktur portowych z uwzględnieniem m.in. zmian rynkowych, czego dobrym przykładem jest sektor energetyki”.
Do tematu farm wiatrowych wkrótce wrócimy. Zainteresowanych tematem odsyłamy do szczegółów interpelacji: tutaj