Kołobrzeski Krzyż Kombatancki dla Roberta Maziarza

Praca na rzecz upowszechniania wiedzy o czynach Wojska Polskiego znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci wręczenia „Kołobrzeskiego Krzyża Kombatanckiego” Robertowi Maziarzowi. Przypomnijmy: nasz redakcyjny kolega był inicjatorem prac badawczych, skutkujących odkryciem założonego w formie reduty obozowiska polskich żołnierzy z 1807 roku. Nieopodal odnalezionego przez siebie założenia, które nazwał „Redutą Sułkowskiego”, postawił pomnik. Od tamtej pory rokrocznie przy pomniku organizuje trzeciego maja koncerty patriotyczne.  Wykorzystując istnienie w Lesie Kołobrzeskim „Reduty Sułkowskiego” promuje na terenie Polski historię powstańców wielkopolskich, walczących o Kołobrzeg u boku Wielkiej Armii. Sam jest organizatorem, jak również uczestniczy w roli prelegenta w konferencjach, w tym międzynarodowych których tematyka związana jest z dokonanym przez niego odkryciem.

„Kołobrzeski Krzyż Kombatancki” nadaje Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Ruchu Kombatanckiego, Rada Krajowa Kombatantów Wojska Polskiego. Jest to symbol szczególnego uznania zasług na rzecz polskiego ruchu Kombatantów. Warto przypomnieć, że to honorowe wyróżnienie nadano również Gminie Miasto Kołobrzeg.