Poseł Hoc interpeluje do Marszałka Geblewicza w sprawie szpitala uzdrowiskowego „Słoneczko”

Kołobrzeski poseł Czesław Hoc zainterpelował do marszałka województwa Olgierda Geblewicza  w kwestii bieżącej działalności i dalszej strategii funkcjonowania Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu.  Treść pisma publikujemy w całości poniżej.

 

Szanowny Panie Marszałku

Po raz kolejny (!) zwracam się z prośbą do Pana Marszałka o pilną informację w kwestii bieżącej działalności i dalszej strategii funkcjonowania Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu.

Otóż, rodzice dzieci pragnących przyjeżdżać na turnusy do Kołobrzegu, pracownicy Szpitala Dziecięcego „Słoneczko”, a także mieszkańcy Kołobrzegu i okolic – obserwują postępujące deprecjonowanie i uszczuplanie wartości oraz waloru świadczonych usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i w aspekcie oświaty dotyczące „małego” kuracjusza i młodzieży.

Zarząd Uzdrowiska Kołobrzeg, kontraktuje z roku na rok coraz mniej świadczeń, pomimo faktu, że NFZ nie ogranicza ilości kontraktowanych świadczeń (!). Na rok 2022 – zakontraktowano świadczenia tylko w liczbie – 806 dzieci, a wręcz bulwersującym jest fakt, że na cztery miesiące, tj. wrzesień, październik, listopad, grudzień  2022 r., w planowaniu miesięcznym rozpisano „ O” (zero) małych kuracjuszy. W zamian – po 100 (101) małych podopiecznych i młodzieży w każdy miesiąc. A więc, oficjalnie i odgórnie zaplanowano ścisk w wieloosobowych salach, tym bardziej w okresie pandemii SARS-CoV-2 (!). To zakrawa nie tylko na brak umiejętności logistyki i organizacji turnusów dziecięcych, ale na możliwość wręcz celowych działań, by niejako zniechęcić rodziców dzieci do przyjazdów, a tym samym – wykazanie „na zewnątrz” potrzeby likwidowania Szpitala Dziecięcego „Słoneczko” w Kołobrzegu.

O odpowiedzialności w aspekcie zagrożenia epidemiologicznego nie będę podkreślał, bo nawet w takich okolicznościach nie podejrzewam, by były to celowe działania.

Kolejnym przykładem możliwości wykazania małej atrakcyjności turnusów w Szpitalu „Słoneczko” to fakt, iż w sezonie letnim, w okresie największej liczby naszych małych kuracjuszy – władze „Uzdrowisko” nie wydzieliły plaży dla dzieci i młodzieży. A przecież jest to jeden z atutów i atrakcji oraz zachęt dla rodziców dzieci przyjeżdżających na turnusy do  „Słoneczka” w Kołobrzegu.

Ponadto, ”Uzdrowisko” Kołobrzeg, już sprzedało dwa budynki, następne remontuje z przeznaczeniem dla dorosłego kuracjusza. Warto też podkreślić słabą, by nie powiedzieć – żadną promocję lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Dziecięcym „Słoneczko” w Kołobrzegu.

Zatem, odnosimy nieodparte wrażenie, że polityka Zarządu Uzdrowiska oraz organu prowadzącego zmierza ku dość szybkiemu wygaszaniu tego rodzaju świadczeń uzdrowiskowych, a więc w konsekwencji do likwidacji Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Słoneczko”.

Szanowny Panie Marszałku!

Powtórzę informacje, które przekazałem Panu Marszałkowi w oficjalnym piśmie z listopada 2019r. Otóż, Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Słoneczko”, z 69 – letnimi tradycjami, spełnia wyjątkową rolę nie tylko w wymiarze promocji zdrowia, profilaktyki (od najmłodszych lat) w chorobach uciążliwych i przewlekłych, m. in. w otyłości, astmie oskrzelowej, chorobach skóry czy też w terapii bodźcowej z wykorzystaniem unikatowego kołobrzeskiego mikroklimatu w kwestiach wzmocnienia odporności układu immunologicznego, ale także w kontekście wyrównywania zaległości edukacyjnych.

Podkreślę pracę wysoce profesjonalnej kadry pedagogicznej przygotowanej do pracy z dzieckiem przewlekle chorym i z różnymi dysfunkcjami.

Ponadto, należy też pamiętać o promocji naszego Uzdrowiska „Kołobrzeg”. Przyjazd „za młodu” do Kołobrzegu, tym bardziej z pięknymi wspomnieniami poprawy zdrowia, prędzej czy później zaowocuje powrotem do naszego kurortu, już jako młodzieży, czy osoby dorosłej wraz z rodziną.

Podkreślę także, niepokojące informacje dotyczące całkowitego ignorowania i żadnego dialogu z załogą Szpitala Dziecięcego „Słoneczko”.

Zatem, w konkluzji, po raz kolejny bardzo proszę Pana Marszałka o faktyczne pochylenie się nad bieżącą i przyszłościową strategią oraz koncepcją funkcjonowania Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu w zakresie trwania, wzmocnienia, promowania i poszerzenia oferty Szpitala. I co ważne – w pełnieniu misji Szpitala Dziecięcego.

Z poważaniem

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia