Regulamin mieszkań na wynajem zatwierdzony przez kołobrzeskich radnych

Kołobrzescy radni przyjęli regulamin przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju Witkowice eta I” w Kołobrzegu. Chodzi o inwestycję, jaką jest powszechnie nazywany program mieszkań na wynajem. Czy uchwalony właśnie regulamin sprawdzi się w praktyce? 

Najważniejsze punkty z regulaminu to dwa kryteria dochodowe: dochód minimalny i maksymalny. Dla rodziny wieloosobowej minimum to 1876 zł minimum na osobę oraz 2.626,88 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa.

Kryteria pierwszeństwa określane są punktowo, np.  10 pkt za każde dziecko. Za osobę pełnoletnią, która nie ukończyła 35 lat można uzyskać 7 pkt,. Za pełnoletnią, która ukończyła 65 lat: 3 pkt, niepełnosprawna ze stopniem znacznym lub umiarkowanym – 2 pkt.  Wysokość kaucji zabezpieczającej umowę najmu to 5-krotność miesięcznego czynszu za lokal.

W trakcie dyskusji Komisja Budżetowo – Gospodarcza zgłosiła poprawkę, której brzmienie dotyczyło zespołu ds. weryfikacji złożonych wniosków. W myśl poprawki w skład zespołu wejdą przedstawiciele Rady Miasta. Nad zasadniczą uchwałą nie było zbędnej dyskusji, kluby radnych były w większości „za”, pojawiły się jednak argumenty, które być może będą jeszcze regulowane zmianami.

Radni zwracali uwagę w dyskusji, że regulamin w przyszłości z pewnością będzie można uelastyczniać. Jak powiedział Robert Cieciora, prezes KTBS, nowe rozwiązania trafią na kolejne etapy realizacji inwestycji. Przypomnijmy: ma powstać łącznie 10 budynków. Jednak bardzo ważną uwagę zgłosił przewodniczący Rady Bogdan Błaszczyk. Jako jedyny zwrócił uwagę na 2 punkty osób niepełnosprawnych, ponadto zabrał głos w sprawie określonego w regulaminie stopnia niepełnosprawności:

  • Jeżeli mówimy o stopniu, to dlaczego nie zróżnicujemy punktacji? Jeżeli już przyjęliśmy takie rozwiązanie, to powinno się wspominać tylko o „osobie legitymującej się stopniem niepełnosprawności”. Ludzie o to pytają, są zdezorientowani i mają poczucie, że ktoś arbitralnie będzie rozstrzygał na niekorzyść osoby. Albo nie wspominajmy w ogóle o stopniu niepełnosprawności, albo napiszmy ogólnie – argumentował.

    Za poprawką Komisji Budżetowej, by w skład zespołu wchodzili radni, głosowało 14 radnych, 3 przeciw, 3 się wstrzymały. Za uchwałą z poprawką 20 radnych było „za”.

Szczegóły regulaminu można zobaczyć w projekcie uchwały: Regulamin Witkowice I