Prezydent miasta Kołobrzeg o ostatniej sesji

Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska odniosła się do ostatniej sesji Rady Miasta, w szczególności do wymiany zdań, jaka padła między radnymi w punkcie dotyczącym wolnych wniosków. Do tego tematu jeszcze wrócimy, w skrócie: chodziło o podejrzenia, że jeden z radnych mógł wykorzystywać swój mandat radnego w celach osiągnięcia korzyści majątkowych. Padło wiele słów z obu stron, w tym zahaczające o pomówienia. Prezydent miasta przekazuje:

Wczorajsza dyskusja, która miała miejsce na Sesji Rady Miasta skłania do głębszej refleksji. Funkcja radnego to przede wszystkim mandat zaufania społecznego. Składana przez radnych przysięga, zobowiązuje do godnego, rzetelnego i uczciwego wypełniania obowiązków wobec Miasta. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pełnionego stanowiska dla własnej korzyści.

Oświadczam, że nie upoważniałam żadnego z radnych do prowadzenia jakichkolwiek rozmów z potencjalnymi miejskimi dzierżawcami.

Prestiż i powaga Rady Miasta Kołobrzeg są naszym wspólnym dobrem i powinniśmy zrobić wszystko, aby zadbać o transparentność podejmowanych przez radnych decyzji.

Jeśli ktokolwiek ma wiedzę o nieprawidłowościach lub o niewłaściwym charakterze prowadzonych przez osoby sprawujące funkcje publiczne działań, powinien bezwzględnie zgłosić ten fakt do właściwych organów ścigania.

Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anna Mieczkowska