Kołobrzeska Komisja Morska bez przewodniczącego

Na wniosek grupy radnych, podczas dzisiejszych obrad procedowano projekt uchwały dotyczący zmiany na stanowisku przewodniczącego Komisji Morskiej. Dotychczas był nim Artur Dąbkowski – odwołany na poprzedniej sesji ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady.

Projekt uchwały zakładał zarówno odwołanie, jak i powołanie nowego przewodniczącego. Był to kłopot dla radnych, bo chciałoby się powiedzieć: jak w wielu przypadkach – nie byli na to przygotowani. Sprawę musiał wyjaśniać prawnik.

Przewodniczący klubu Kołobrzescy Razem – klubu, którego nadal Artur Dąbkowski do niedawna był członkiem – Wiesław Parus chciał przełożyć ten punkt na następną sesję. Ewentualnie, by nie pozostawić komisji bez pracy, chciał rozwiązać kwestię prawną, czy komisją może kierować wiceprzewodniczący. Zdanie prawnika miejskiego było jednak jasne: projekt uchwały zakłada odwołanie oraz powołanie nowego przewodniczącego.

  • Postawiliście nas w kłopotliwej sytuacji, bo nawet jeśli mielibyśmy kandydata, to nie jest on w składzie komisji Morskiej i musielibyśmy dokonać nowych wyborów – zwrócił się do wnioskodawców.

Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Maciej Bejnarowicz złożył zatem poprawkę, która zakładała jedynie odwołanie przewodniczącego. To rozwiązanie również nie podobało się radnym, w tym samemu Dąbkowskiemu, gdyż komisja pozbawiona przewodniczącego wstrzymuje swoje prace do czasu wyboru nowego. Ta poprawka jednak została przyjęta 13 głosami “za”. Za odwołaniem przewodniczącego głosowało 12 radnych.

  • Dziękuję wszystkim członkom komisji za pracę i mam nadzieję, ze wkrótce zostanie powołany nowy przewodniczący – powiedział na koniec radny Dąbkowski.

Do sprawy radnego Dąbkowskiego wkrótce powrócimy.