“Laboratoria Przyszłości”. Wsparcie finansowe dla szkół podstawowych

Od października do 15 listopada br.  przyjmowane będą wnioski o wsparcie dla szkół podstawowych w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”. Jak zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki, ten program to “największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce”. 

Jak informuje poseł Czesław Hoc, dla wszystkich ponad 3 mln uczniów, uczących się w niemal 15 tys. szkół podstawowych przeznaczono 1 mld zł wsparcia. Będzie możliwość zakupu np. drukarek 3D, mikrokontrolerów z sensorami, stacji lutowniczych do mikrokontrolerów; zestawów audio-video i innych.
Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół, ich organy prowadzące mogą otrzymać do:
30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów;
60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów;
70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów;
300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów.

Zgłoszenia szkół samorządowych będą przyjmowane tylko do 15 listopada 2021. Jak dodaje poseł Czesław Hoc, wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Więcej informacji o zgłoszeniu szkół do programu oraz o jego celach szczegółowych znaleźć można na stronie rządowej MEiN: https://www.gov.pl/web/laboratoria