Koła gospodyń wiejskich mają jeszcze tylko kilka dni na wnioski o dofinansowanie

Poseł Czesław Hoc przypomina wszystkim zainteresowanym, że jeszcze tylko do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski w naborze o dofinansowanie na przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności. Może to być przykładowo: działalność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturowa, rozwój kultury ludowej, poprawa warunków życia i pracy kobiet na wsi, itp. Dofinansowanie może wynosić: 5 tys. zł w przypadku, gdy Koło liczy do 30 członków; 6 tys. zł w kołach liczących od 31 do 75 członków; 7 tys. zł – gdy koło ma powyżej 75 członków. Przyznane dofinansowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2021 r., natomiast jego rozliczenia, przez złożenie sprawozdania, należy dokonać do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski o wsparcie można składać do 30 września we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Dotychczas do Agencji wpłynęło ok. 8,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 45 mln zł. Nabór wniosków należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę Koła.