Radny Bogdan Błaszczyk nowym przewodniczącym kołobrzeskiej Rady Miasta

Po złożeniu rezygnacji z funkcji przewodniczącego kołobrzeskiej Rady Miasta, Piotr Lewandowski przekazał prowadzenie sesji nowemu wiceprzewodniczącemu, Dariuszowi Zawadzkiemu. Radni zajęli się wyborem nowego przewodniczącego. Kandydaturę Bogdana Błaszczyka, wieloletniego radnego, zgłosił odchodzący przewodniczący. Komisja skrutacyjna po raz kolejny przeprowadziła tajne głosowanie. W wyniku głosowania radny otrzymał bezwzględną ilość głosów: oddano 18 ważnych, nieważnych 1. Za kandydaturą radnego Błaszczyka głosowało 17 radnych, przeciw: 1.