Radny Barwinek nowym wiceprzewodniczącym kołobrzeskiej RM

Młoda, kompetentna osoba” – tak kandydaturę radnego Kamila Barwinka na funkcję wiceprzewodniczącego kołobrzeskiej Rady Miasta przedstawił radny Adam Hok z Klubu “Nowy Kołobrzeg”. Wybór wiceprzewodniczącego odbywa się w trybie głosowania tajnego, zatem po powołaniu komisji skrutacyjnej radni oddali głosy. Po krótkiej przerwie komisja podała wynik głosowania: 19 radnych oddało 17 głosów ważnych. “Za” kandydaturą głosowało 13 radnych, przeciw było 4.