Poseł Hoc interpeluje do prezydent miasta w sprawie żłobka „Krasnal”

Kołobrzeski poseł Czesław Hoc wystosował do prezydent miasta Kołobrzeg interpelację, w której wyraża zaniepokojenie z powodu zbyt małej ilości miejsc w jedynym w mieście żłobku. Jak podaje poseł w interpelacji, ponad 100 kołobrzeskich maluchów jest na liście rezerwowej. Poniżej zamieszczamy treść interpelacji:

Szanowna Pani Prezydent!

W oparciu o art. 20 ustawy z dn. 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w trosce o wzmocnienie potencjału rodziny w aspekcie opieki nad najmłodszymi, a także w imię zasad współżycia społecznego bardzo proszę o pilne pochylenie się nad problemem wolnych miejsc dla kołobrzeskich maluchów w dostępie do miejskiego żłobka.

W rozmowie z Zarządem Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” oraz w oficjalnym piśmie Zarządu (w załączeniu), otrzymałem niepokojące informacje w kwestii wybitnie ograniczonych miejsc w miejskim żłobku (jedyny „Krasnal”). Z podanych informacji wynika, iż ponad 100 kołobrzeskich maluchów jest na liście rezerwowej!

Ponadto, wg tych informacji, istnieje niesprawiedliwy i krzywdzący system naboru do żłobka, który nie rozróżnia osoby bezrobotnej od osoby korzystającej, np. z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego, traktując je jako osoby niepracujące, a tym samym bez szans na miejsce w miejskim żłobku.

Szanowna Pani Prezydent

Oczywiście, żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).

Jednakże Zarząd NSZZ „Solidarność” podkreśla istotny aspekt kontrastu w polityce Urzędu Miasta Kołobrzeg w postaci wyraźnego faworyzowania polityki biznesu i „apartamentowej” w relacji do wzmacniania polityki prorodzinnej, tym bardziej w wymiarze pomocy młodym małżeństwom.

Wszak, żłobek wspiera rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnia dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, w których dziecko zdobywa nowe umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy.

Pragnę także zachęcić Panią Prezydent do korzystania z różnego rodzaju rządowych  programów w opiece nad dzieckiem, m.in. Program „Maluch +” (obecnie edycja 2021, na który w tym roku przeznaczono 450 mln zł), cieszący się dużym powodzeniem, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi (w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki) w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Obecnie trwa nabór do kolejnych edycji Programu Inwestycji Strategicznych, w której inwestycje społeczne, np. budowa (rozbudowa) żłobka jest priorytetem. Gorąco namawiam do aplikacji na tak bardzo potrzebnej inwestycji dla naszego miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP