Najnowsza publikacja historyka Ireneusza Piecyka już osiągalna

Nakładem wydawnictwa “Napoleon” ukazała się publikacja autorstwa kołobrzeskiego historyka Ireneusza Piecyka. Seria, której prezentowana publikacja stanowi drugi zeszyt, to próba usystematyzowania dostępnych aktualnie materiałów i źródeł dotyczących barwy i broni jednostek polskich doby wojen napoleońskich. Autorzy mają nadzieję, że sprzyjać temu będą wyjątkowo rzetelne kolorowe ilustracje dokumentacyjne, interpretujące zamieszczone tu przepisy, regulaminy, rozkazy, wreszcie relacje ikonograficzne i pamiętnikarskie.

  • Żywimy też przekonanie, że zapoczątkowany właśnie cykl złoży się z czasem na wyczerpujące kompendium wiedzy, obejmujące przegląd broni i munduru wszystkich jednostek armii Księstwa Warszawskiego oraz polskich oddziałów walczących u boku Napoleona – informują autorzy.

Niniejsza publikacja poświęcona jest umundurowaniu i uzbrojeniu pułków ułanów Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1809. Praca oparta jest na dostępnych źródłach pisanych i ikonograficznych oraz zachowanych zabytkach materialnych. Ilustrowana jest planszami znanego artysty Przemysława Dunaja. Przedstawia rekonstrukcję broni i barwy ułanów Księstwa Warszawskiego opartą na aktualnym stanie wiedzy.

Publikację nabyć można w Wydawnictwie “Napoleon” tutaj

Zapraszamy!

 

Fot.: Wydawnictwo Napoleon