Dwa przystanki w Kołobrzegu na liście podstawowej Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego. Dostępne środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 obejmuje 355 zadań za łączną kwotę miliarda złotych.

  • Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 to kolejny etap likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Za 1 miliard złotych zbudujemy i odbudujemy przystanki kolejowe oraz wydłużymy perony tam, gdzie obecnie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również dla mieszkańców mniejszych miejscowości – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach Programu uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

Jak poinformował kołobrzeski poseł Czesław Hoc, z listy podstawowej w okręgu koszalińskim znalazły się: Koszalin Północny, Koszalin Bukowe, Kołobrzeg Wschód, Kołobrzeg Zachód, Szczecinek Bugno, Recz Pomorski, Świdwin Zamek, Złocieniec Łubowo.