Nowa Rada Muzeum Oręża Polskiego

O nowej kadencji i kandydatach na członków pisaliśmy w materiale pt.  Radni wybrali kandydata do Rady kołobrzeskiego Muzeum. Wśród kandydatów jest również Olaf Popkiewicz. Dziś, tj. 27 maja 2021r. starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wręczył akty powołania członkom nowej Rady Muzeum przy Muzeum Oręża Polskiego. Kadencja Rady trwać będzie do 2024 roku. Jej skład tworzą: Robert Domżał (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), Robert Dziemba, Daniel Lipski, Tomasz Ogrodniczuk (Oddział Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu), Andrzej Olichwiruk, Jan Orliński, Andrzej Ossowski (Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), Krystyna Strzyżewska i Artur Wasiewski. Zadaniem Rady jest m.in. nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada ponadto ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. To ósma kadencja Rady – historię jej członków można zobaczyć: tutaj.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg