Kołobrzeg: Targ Solny już w ten weekend

W najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się XVII Hanzeatycki Targ Solny. Wydarzenie jest organizowane w ramach Dni Miasta, które przypada 23 maja i związane jest z nadaniem praw miejskich miastu w roku 1255. Od szesnastu lat zapraszani są z całej Polski rekonstruktorzy, którzy przez dwa dni prezentują wczesnośredniowieczne rzemiosła, potwierdzone badaniami archeologicznymi na terenie Kołobrzegu i okolic.

W tym roku spodziewamy się przyjazdu około 40 wystawców, którzy między innymi zaprezentują:
• skórę i jej wyroby: kaletnik, szewc;
• repliki wczesnośredniowiecznej biżuterii słowiańskiej i skandynawskiej;
• produkcję lin i powrozów przez powroźników;
• dawne gry i zabawy;
• pomorskie monety: mincerz;
• warzenie soli;
• obróbkę bursztynu;
• wyplatanie naczyń z kory;
• wyrób serów;
• wczesnośredniowieczną medycynę;
• wróżby;
• wyroby z miodu i wosku pszczelego;
• średniowieczne hafty bizantyjskie;
• wyroby z drewna, które zaprezentują snycerz i rzeźbiarz;
• wczesnośredniowieczne stroje;
• tkanie na bartkach i tabliczkach;
• walki wojów;
• strzelanie z łuku i rzut oszczepem;
• pieczenie podpłomyków;
• książki historyczne: wydawnictwo “Trygław”;
• wyniki prac archeologicznych: Grupa Eksploracyjno – Poszukiwawcza Parsęta;
• wystawę pokonkursową “Zabytki wokół nas”

Miejsce: park im. płk. Anatola Przybylskiego (przy Baszcie Lontowej)
22 maja (sobota) godz. 10.00 – 19.00
23 maja (niedziela) godz. 10.00 – 17.00

Organizatorem Hanzeatyckiego Targu Solnego jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Kołobrzeg oraz wsparciu merytorycznym Muzeum Oręża Polskiego.