Kołobrzeg: akcja poszukiwawcza zakończona. Przed północą odnaleziono poszukiwaną

Od niedzielnego poranka w Kołobrzegu trwały poszukiwania kobiety, którą poszukiwała rodzina. Po południu w akcję zaangażowała się Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza „Paramedic” oraz inne grupy, w tym Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza WOPR Powiatu Białogardzkiego. Przeszukano znaczną część miasta. Akcja trwała długo, dopiero przed północą udało się kobietę znaleźć. „Paramedic” dziękuje wszystkim biorącym udział w poszukiwaniach za zaangażowanie i udział.