Włochy: sensacyjne odkrycie źródeł dotyczących historii Kołobrzegu

Przyjaciółka Muzeum Kołobrzeskiego „Patria Colbergiensis” Maria Lamberti od wielu lat śledzi tematy związane z historią Kołobrzegu w literaturze włoskiej. Szczególne zainteresowanie byłego pracownika Biblioteki UAM w Poznaniu przykuwają artykuły związane z obecnością pod Kołobrzegiem w 1807 roku włoskiej dywizji dowodzonej przez gen. Pietro Teulié.

Należy przypomnieć że pani Maria Lamberti współuczestniczyła w odsłonięciu pomnika, którego inicjatorem był Robert Maziarz, twórca muzeum w ratuszu. Obelisk znajdujący się w podkołobrzeskiej wsi Stramnica poświęcony jest śmierci generała, który tam zmarł w wyniku rany odniesionej na terenie „Szańca Wilczego Wzgórza”  – obecnie jest to teren kołobrzeskiego amfiteatru.

Maria Lamberti poinformowała nas, że niedawno odnaleziono we Francji, w archiwum w Vincennes, nieznany dotąd dokument. Przeleżał on przez dwa stulecia w zapomnieniu. Zapakowany był w źle opisany karton!

Odnalezione źródło historyczne zawiera m.in. relacje z oblężenia kołobrzeskiej twierdzy w 1807 roku. W dokumencie znaleźć można pośród opisu działań bojowych wokół twierdzy, również informacje na temat polskiego 1. Regimentu Piechoty Legii Poznańskiej, który to regiment również oblegał w tym czasie Kołobrzeg.

Odnaleziony dokument zawiera też niepublikowane dotąd źródła kartograficzne: plan oblężenia miasta, plan lasku miejskiego Maikuhle (obecnie „Załęża” w dzielnicy zachodniej) i rysunek ukazujący dzieło ziemne p.n. „Szaniec Wilczego Wzgórza”.

Odnalezione źródła zostały opisane przez włoskiego historyka Giorgio Gremese w publikacji p.t. „La Divisione Teulié in Pomerania:  l’inedito Rapporto di Operazione” Dywizja Teulié na Pomorzu: bezprecedensowy raport z operacji”.