Coraz lepsza baza sportowa na Pomorzu Zachodnim. Kołobrzeg zmodernizuje salę taneczną i ściankę wspinaczkową

Ponad 80 zachodniopomorskich samorządów skorzysta ze środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na modernizację lokalnej infrastruktury sportowej. Władze samorządu województwa zabezpieczyły na ten cel 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe będą remonty boisk sportowych, stadionów piłkarskich, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych czy hal sportowych. Na obiektach pojawi się nowe ogrodzenie, zakupiony będzie lepszy sprzęt, zmieni się podłoże, odnowione zostaną szatnie oraz nastąpi montaż nowoczesnego oświetlenia.

 Wnioski o dofinansowanie inwestycji można było składać do końca lutego 2021 roku. O fundusze aplikowały samorządy gminne lub powiatowe z województwa zachodniopomorskiego. Maksymalne wsparcie wyniosło do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej jednak niż 20 tys. zł. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. Dotacja musi być wykorzystana do końca grudnia br.

  • Pomoc, którą skierowaliśmy do lokalnych samorządów ma służyć zmianom bazy sportowej w regionie. Dobra infrastruktura to magnes dla dorosłych osób do większej aktywności ruchowej i zachęta dla dzieci do częstszego udziału w zajęciach sportowych. Wszystko to wpływa z kolei na lepszą kondycję zdrowotną naszych mieszkańców, a także wspiera system kwalifikacji uzdolnionej sportowo młodzieży do kadr wojewódzkich i ogólnopolskich – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Rok 2021 to kolejny rok, w którym Urząd Marszałkowski pokrywa zachodniopomorskim gminom  i powiatom część kosztów budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.  Z przeznaczonych dla nich środków – 1,5 mln zł – skorzysta 81 lokalnych samorządów. Wielkość wsparcia wyniesie od 6 do 20 tys. zł. Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in. hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, kąpieliska, boiska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, skateparki i obiekty lekkoatletyczne. Na obiektach pojawi się np. nowe ogrodzenie, zakupiony będzie lepszy sprzęt, zmieni się podłoże, odnowione zostaną szatnie oraz nastąpi montaż nowoczesnego oświetlenia. Na liście beneficjentów są m.in.: Gmina Banie, Gmina Chociwel, Gmina Dębno, Gmina Ińsko, Gmina Przelewice, Gmina Sławno, Gmina Widuchowa, Miasto Białogard, Powiat Gryfiński, Powiat Kołobrzeski, Powiat Myśliborski czy Powiat Wałecki.

Gmina miejska Kołobrzeg otrzyma 20 tys. zł na zadanie, jakim jest modernizacja sali tanecznej znajdującej się w budynku Hali Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego. Całość zadania oszacowano na kwotę 40 tysięcy zł. Środki otrzyma także powiat kołobrzeski:  19 tysięcy zł dofinansuje remont i przebudowę ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu.

„Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2002, 2005-2008 oraz ponownie od 2014 roku, po zakończeniu programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wsparcie w ramach wszystkich poprzednich edycji Programu wyniosło prawie 10 mln zł. Umożliwiło ono realizację ponad sześćset różnych inwestycji poprawiających stan bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie.

Listę wszystkich wspartych samorządów lokalnych zobaczyć można tutaj: Lista wspartych samorządów na modernizację bazy sportowej w 2021 roku

Fot. poglądowe: falco from Pixabay