Budowa wiaduktu nad drogą do Budzistowa przyspiesza

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas tego spotkania przyjęta została dokumentacja obejmująca projekt budowlany dla budowy odcinka DK11 rondo Janiska – w. Kołobrzeg Zachód. Inwestycja poprawi skomunikowanie Kołobrzegu z drogą S6 i jest kluczowa dla budowy docelowego układu drogowego w tym rejonie, w tym dojazdu do Portu Kołobrzeg. 

Więcej o tej sprawie pisaliśmy w materiale pt. Wiadukt nad drogą do Budzistowa pomyślnie zaopiniowany. Przypomnijmy, że przyjęte rozwiązania zakładają budowę wiaduktu w ciągu DK11 nad drogą do Budzistowa. Wiadukt ten został maksymalnie obniżony z początkowo planowanej wysokości blisko 8 metrów do wysokości 6 metrów. Na trasie przewidziano również budowę ekranów akustycznych o wysokości od 2 do 3,5 metrów w zależności od lokalizacji i o łącznej długości 732 metrów, w tym na całym odcinku od ronda imienia Patana aż do zejścia nasypu do poziomu terenu za drogą do Budzistowa. W projekcie przewidziano również wykonanie nasadzeń zieleni na skarpie i przy podstawie nasypu. Dodatkowo ekran akustyczny ma być obsadzony pnącą się roślinnością.

  • Przyjęte rozwiązania w sposób maksymalny godzą oczekiwania mieszańców Miasta Kołobrzeg mieszkających w pobliżu przyszłego wiaduktu z wymaganiami określonymi w decyzji środowiskowej i koniecznością zapewnienia komunikacji dla mieszkańców Budzistowa – informuje poseł Czesław Hoc. – Przyjęcie tej dokumentacji na KOPI umożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Oczekujemy w tym roku decyzji, tak aby na przełomie tego i przyszłego roku móc ogłosić przetarg na budowę tej drogi.