Czy miasto zrezygnuje z ponad 700 tysięcy złotych z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu? Sprawa powróci w kwietniu

Kołobrzescy radni odrzucili petycję, podpisaną przez ponad czterdziestu przedsiębiorców, a która dotyczyła  zwolnienia z opłaty za prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Okazało się, że petycja nie zawierała wymogów formalnych, w związku z czym musiała pozostać bez rozpatrzenia. 

9 marca do Biura Rady Miasta wpłynęła petycja przedsiębiorców branży gastronomicznej dotycząca zwolnienia z opłaty przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Jak wyjaśniał Jacek Kalinowski, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, petycja powinna spełniać wymogi formalne. Przykładowo: zawierać oznaczenie podmiotu, jeśli jest grupa – należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę, wskazanie miejsca zamieszkania lub siedzibę lub adres do korespondencji, a jeśli to grupa – miejsce zamieszkania wszystkich podmiotów. Przedmiotowa petycja nie zawiera miejsca zamieszkania lub siedziby wszystkich podmiotów podpisanych w petycji.

  • Nie są spełnione formalne wymogi i nic innego nam nie pozostało, jak pozostawić petycję bez rozpatrzenia – mówił radny Kalinowski.

Radna Renata Brączyk przypomniała swoją interpelację, którą złożyła w podobnym temacie. Przypomnijmy, że radca prawny nie miał zastrzeżeń co do zasadności uchwały, ale zakwestionował inicjatywę radnej – zdaniem radcy to prezydent miasta powinna wystąpić z tą uchwałą. Radna złożyła interpelację do prezydent, ale…

  • …do dziś nie dostałam odpowiedzi na moją interpelację mimo, że dziś mija termin. A przecież chodzi o naszych kołobrzeskich przedsiębiorców – mówiła radna.

Prezydent miasta Anna Mieczkowska zaznaczyła, że odpowiedni projekt uchwały przygotuje na kwietniową sesję.

  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, już nie będziemy prosić przedsiębiorców, aby uzupełnili petycję, bo na kwietniowej sesji położę ten projekt uchwały – zapewniła prezydent.

Okazuje się jednak, że w ostatniej chwili, ale odpowiedź na interpelację trafiła do radnej. W odpowiedzi wskazano wysokość dochodów miasta z tytułu tego typu zezwoleń to kwota 763. 068, 51 zł.

Brak tych dochodów lub ich znaczne uszczuplenie spowoduje konieczność przeorganizowania programów realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym konkursów, o które pytała Pani w interpelacji” – czytamy w odpowiedzi.

Nie wiemy zatem, w jakiej formie proponowana przez prezydent uchwała będzie  wychodziła naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Przekonamy się o  tym wkrótce.