„Awantura” o Karczmę Solną. Radni podjęli uchwałę o dzierżawie na 9 lat

Klimat dla przedsiębiorczości w naszym mieście stał się fatalny – mówił Maciej Bejnarowicz, przewodniczący klubu radnych PiS podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta w Kołobrzegu. Temat dotyczył wydzierżawienia na okres 9 lat Karczmy Solnej, która bez przetargu, a tylko dzięki decyzji radnych, miała zostać przedłużona o 9 lat. 

Opozycja zwracała uwagę na fakt, że wszystko zaczęło się od dzierżawy terenów w Podczelu. Opozycja przypominała, jak w różny sposób traktowani się przedsiębiorcy:

  • Dlaczego nie ma przetargu? Przecież to jest kluczowy obszar decyzyjny. Jesteśmy za jasnymi regułami gry, najgorszą rzeczą jest to, co robimy teraz bez żadnych zasad. Szanujmy przedsiębiorców – apelował przewodniczący M. Bejnarowicz.

W obronie stanowiska władz miasta stanęła z-ca prezydenta ds. gospodarczych Ewa Pełechata:

  • Ta ścieżka jest pomocą dla kołobrzeskich przedsiębiorców, sprawdzonym, nie zalegającym z dzierżawą. W samej Radzie też nie ma zgody, by wszystkie dzierżawy przedłużać w formie przetargu. My pomagamy przedsiębiorcom.

Opozycja jednak wskazywała na niekonsekwencje władz miasta zwracając uwagę na to, że nie wszystkie podmioty są równo traktowane:

  • Blisko miesiąc temu wnosiliśmy o przedłużenie umów i tam zabrakło sprawdzonych dzierżawców, niezalegającym z dzierżawą. Mam dylemat, dlaczego jednym przedsiębiorcom daje się dzierżawę na 9 lat…? Stosujmy to wobec wszystkich naszych dzierżawców, nie zalegających z dzierżawą, traktujmy równo nasze podmioty kołobrzeskie – mówiła radna Renata Brączyk.

Radny Krzysztof Plewko nazwał tę uchwałę wręcz „szkodliwą” dla interesów miasta. Radny Jacek Kalinowski zwracał uwagę na to, że przetarg zweryfikuje cenę, co jest istotne zwłaszcza przy wieloletnim terminie. Proponował przedłużenie umowy o czas pandemii, ale obstawał przy organizacji przetargu.

  • W całej sytuacji od początku kadencji jesteście niekonsekwentni, w pełni zasłużyliście na tę połajankę – mówił Jacek Woźniak, przewodniczący klubu Radni Niezależni. – Rada w swojej mądrości powinna indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek. Na komisji budżetowej przypomniałem kwestię z poprzednich kadencji, kiedy komisja miała wyjazdowe posiedzenia po to, by zapoznać się z każdym wnioskiem. Podczas ostatniej komisji budżetowej przedstawione zostało aktualne stanowisko, że każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, czyli zgodziliście się z moim wnioskiem. Popełniłyście być może błąd, przyjmując retorykę jednego z klubów, a rzeczywistość okazała się brutalna: nie da się wrzucić wszystkich do jednego worka – mówił radny.

Radny Piotr Rzepka wniósł poprawkę dotyczącą dzierżawy na okres 2 lat, jednak 12 radnych było przeciw, nie została przyjęta. W ostatecznym głosowaniu 12 radnych było za przyjęciem uchwały, wobec czego Karczma Solna została wydzierżawiona na kolejne 9 lat.