Pół miliona na wydarzenia kulturalne i artystyczne

Imprezy kulturalne, festiwale, projekcje czy wystawy to tylko przykłady działań, które mogą uzyskać wsparcie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Na ten cel można otrzymać nawet 30 tys. zł dofinansowania. Wnioski można składać do 9 kwietnia 2021 r.

  • Samorząd Województwa co roku przekazuje środki na wsparcie instytucji kultury czy po prostu dla osób na co dzień działających w tym obszarze. To m.in. stypendia w dziedzinie kultury, nagrody „Pro Arte”, stypendia Janko Muzykant czy właśnie wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Podczas pandemii, bardzo trudnego czasu dla artystów, takie wsparcie jest wyjątkowo ważne – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Już po raz kolejny organizacje pozarządowe mają szansę otrzymać marszałkowskie wsparcie na realizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Dzięki tej pomocy co roku dofinansowanie otrzymuje ok. 30  podmiotów.

Konkurs zakłada wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekty muszą odbywać się na Pomorzu Zachodnim i być kierowane do mieszkańców naszego regionu. Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.

  • Różnorodność inicjatyw dotychczas była ogromna, to m.in. konkursy fotograficzne i baletowe, festiwale filmowe czy gitarowe, spotkania kultur, spektakle teatralne, a także wystawy i warsztaty. Ostatni rok to wyjątkowo trudny czas dla kultury i sztuki, dlatego tak ważne jest finansowe wsparcie tego typu działań. Mam nadzieję, że niebawem pandemia się skończy i mieszkańcy województwa będą mogli w pełni uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach realizowanych na Pomorzu Zachodnim – mówi członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Wnioskujący mogą się ubiegać się o dotacje nie niższe niż 10 tys. zł i nie wyższe niż 30 tys. zł. Wymagane jest także wykazanie w kosztorysie własnego oraz/lub pozyskanego z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% wnioskowanej kwoty. Łączna pula środków w konkursie to pół miliona złotych. Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora Witkac.pl do 9 kwietnia br.

W konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury dofinansowane zostaną przedsięwzięcia o wysokiej randze artystycznej, służące podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Pomorza Zachodniego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się na stronie: https://bit.ly/3saGqmE .