Wniosek o budowę masztu przy Ogrodowej wycofany

Plany budowy przez jednego z operatorów masztu telefonii komórkowej przy ulicy Ogrodowej w Kołobrzegu wywołało niezadowolenie wśród dużej części mieszkańców tej części miasta. Dlatego pani Prezydent Anna Mieczkowska skierowała pod obrady Rady Miasta projekt uchwały o wszczęciu procedury planistycznej, która mogła by wstrzymać taką inwestycję. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego został przez operatora formalnie złożony, a uruchomienie procedury planistycznej dało możliwość jego zawieszenia. Plan został przez Radę Miasta uchwalony 30.12.2020 r.
W dniu 15.03.2021 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od wnioskodawcy o wycofanie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego – bazowej stacji telefonii komórkowej.