Zmiany w kołobrzeskim „becikowym” i kadencji Rady Seniorów

Do kołobrzeskiego Biura Rady Miasta wpłynęły dwa kolejne projekty uchwał. Jeden z nich dotyczy zmian w kołobrzeskim „becikowym”, a drugi – zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg. Projekty te mogą być przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta. 

Zmiany w zasadach udzielania kołobrzeskiego becikowego dotyczą okresu przyznania świadczenia w przypadku dziecka upośledzonego lub nieuleczalnie chorego. W projekcie uchwały proponuje się zmianę zapisu dotyczącego maksymalnego wieku do przyznania świadczenia dla dziecka upośledzonego lub nieuleczalnie chorego z 1 do 3 lat.

Świadczenie na dziecko przysługuje na podstawie zaświadczenia potwierdzającego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie i po porodzie do ukończenia 3. roku życia dziecka, wystawione przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej” – precyzuje zapis projektu uchwały.  Przepisy zmienianej uchwały stosuje się do dzieci urodzonych po 31 marca 2021 roku.

Kolejnym projektem jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg, a konkretnie: kadencji, która miałaby zostać wydłużona do trzech lat. Obowiązujący statut Miasta wskazuje, że obecna kadencja członków Rady Seniorów kończy się w bieżącym roku. „Ze względu na pandemię koronawirusa, funkcjonowanie tego zacnego grona w roku 2020 jak i na początku 2021 roku było bardzo okrojone. Idąc śladem zmian w jednostkach pomocniczych Rady Miasta i Prezydenta Miasta – Osiedlach, proponuje się wydłużyć obecną kadencję Rady Seniorów o rok, a jednocześnie zapobiegawczo umieścić stały zapis o długości trwania kadencji członków – 3 lata” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Z inicjatywą obu projektów uchwał wystąpiła radna Renata Brączyk. Pod projektami podpisali się radni. Projekty trafią do komisji stałych, a później na sesję Rady Miasta, najprawdopodobniej najbliższą, zaplanowaną na 30 marca.