Radny Zawadzki odpowiada radnym w sprawie proponowanych zmian w Radzie Miasta

Do proponowanych przez opozycyjnych radnych pomysłów dotyczących niektórych komisji stałych kołobrzeskiej Rady Miasta odniósł się Dariusz Zawadzki, przewodniczący Komisji prawa. Publikujemy jego stanowisko w całości.

Czuję się wywołany do tablicy w związku z ostatnimi wydarzeniami, szeroko  komentowanymi w mediach, dotyczącymi pomysłu grupy radnych na temat, który właściwie leży w kompetencjach Komisji Prawa, której jestem przewodniczącym oraz mojego  członkostwa w jednej z Komisji.

Odnosząc się do pomysłu, zaprezentowanego przez Pana Radnego Piotra Rzepki  na temat likwidacji Komisji Morskiej, oraz połączenia dwóch Komisji w Komisję Oświaty,  Kultury i Spraw Społecznych. Przede wszystkim chciałem oznajmić, że jestem zaskoczony  faktem, że zrobił to w taki sposób i w tym momencie.
Szanuje prawo Radnych do inicjatyw uchwałodawczych. Szanuję Radnego Piotra Rzepkę za jego wiedzę i merytoryczne oraz skrupulatne przygotowywanie się do tematów.

Odkąd zostałem przewodniczącym Komisji Prawa bardzo dobrze współpracuje mi się z Radnym podczas posiedzeń tej komisji. Członkowie Komisji Prawa po bardzo merytorycznych dyskusjach jednogłośnie przyjęli Plan  Pracy Komisji Prawa na rok 2021, a w nim jednym z ważniejszych punktów są zmiany i całościowe prace nad statutem Miasta.

Muszę przyznać, że jestem rozczarowany tym, że radny, członek komisji prawa, nie przedłożył wcześniej swoich planów na posiedzeniu naszej Komisji, która to właśnie ma w swoich kompetencjach. Na przyszłość oczekiwałbym od członków komisji, aby tematykę związaną z kompetencjami Komisji Prawa przedstawiali na posiedzeniach. Wówczas kompetentne grono osób będzie mogło zająć wspólne stanowisko i przedłożyć je Radzie Miasta i Paniom Prezydentkom. Uważam, że dyskusja na powyższy temat poprzez kołobrzeskie media, nie jest najlepszym rozwiązaniem i nie przystoi powadze Rady Miasta  Kołobrzeg.

Mogę tylko przypuszczać, że dodatkowy temat, który przedłożył Pan Radny Rzepka spowodował, że pominął on Komisję Prawa. Na myśli mam oczywiście rzekoma synekurę, która dotyczy Radnego Artura Dąbkowskiego oraz mojej skromnej osoby. Otóż według Pana Piotra bycie Członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i otrzymywanie za to wynagrodzenia w wysokości 350 zł brutto, to zadośćuczynienie za pracę na rzecz Komitetu Kołobrzescy Razem podczas kampanii
Wyborczej w roku 2018. Otóż w moim wypadku nie jest to prawdą, ponieważ pracuję w w/w komisji 6 rok, a pracę rozpocząłem, jak widać jeszcze przed ostatnimi wyborami.

Rzekomo Komisja nie pracuje, dlatego pozwolę sobie wymienić niektóre z naszych obowiązków oraz dokonań w roku 2020:
 Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 spotkała się na 12 posiedzeniach plenarnych.
 Zespół ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy spotkał się na 12 posiedzeniach roboczych.
 Zespół ds. programowych i kontroli spotkał się na 12 posiedzeniach roboczych.
 Członkowie Miejskiej Komisji wzięli udział w 388 grupach roboczych Zespołu interdyscyplinarnego.

Jak widać jest tego sporo. Komisja to nie tylko posiedzenia, ale także praca w terenie. Praca poprzedzona wieloma godzinami szkoleń, warsztatów i nauki. Posiedzenia Komisji również się odbywają, ale pandemia wymusiła zmianę ich sposobu. Jeżeli jednak uspokoi to emocje, osobiście mogę zrzec się tego wynagrodzenia, ale apeluję,  aby absolutnie nie obniżać go pozostałym członkom, ponieważ w mojej opinii i tak jest ono symboliczne za wkład pracy, czas i zaangażowanie w sprawy niezwykle ważne społecznie”.

Przewodniczący Komisji Prawa
Dariusz Jacek Zawadzki

Fot. główne: Dariusz Swosiński