Wiadukt nad drogą do Budzistowa pomyślnie zaopiniowany

Dziś odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, podczas którego pomyślnie zaopiniowano projekt  wiaduktu  w ciągu DK 11 nad  drogą do Budzistowa. Być może jeszcze w tym roku ruszy przetarg na roboty budowlane.

Projekt zakłada wiadukt obniżony z 8 do 6 metrów, do tego nowoczesne ekrany akustyczne o łącznej długości 732 m. Zadbano również o estetykę: zaprojektowane zostały nasadzenia zieleni na skarpie i przy podstawie nasypu. Ekrany akustyczne obsadzone mają być dodatkowo piękną pnącą się roślinnością.

ZOPI (Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych) zaopiniował pomyślnie całość projektu. Zdaniem posła Czesława Hoca, jest realna nadzieja na pozytywną opinię KOPI (Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Potem pozostaje czekać na ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej w drodze decyzji administracyjnej Wojewody Zachodniopomorskiego.

  • To realna nadzieja na szczęśliwe ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w tym roku.Wielkie brawa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad Oddziału w Szczecinie. Profesjonalny i zdrowy kompromis – ocenia poseł Czesław Hoc.