Czwarty rok z rzędu Urząd Marszałkowski wspiera samorządowe programy in vitro. Szczecin i Nowogard jako pierwsze sięgają po tegoroczną pomoc

Ćwierć mln zł zaplanowały w 2021 roku władze samorządu województwa na wsparcie lokalnych programów in vitro na Pomorzu Zachodnim. Pomoc na leczenie niepłodności metodą pozaustrojową Urząd Marszałkowski przekazuje od 2018 roku. Jak dotąd po dofinansowanie sięgnęły 4 samorządy. W tym roku jako pierwsze uczyniły to Szczecin i Nowogard.

 Szczecinek, Kołobrzeg, Szczecin i Nowogard – to do tych czterech samorządów trafiło od 2018 roku ponad pół mln zł. Dwa ostatnie po pomoc na in vitro sięgnęły także w bieżącym roku. Otrzymają wsparcie wysokości ponad 170 tys. zł.

  • Wspieramy wszelkie wysiłki rodziców, którym do pełni szczęścia brakuje posiadania potomstwa. In vitro jest jedną z dostępnych metod, dlatego od lat ułatwiamy samorządom dofinansowywać realizację zabiegów tego typu. Lista gmin i miast, które korzystają z naszej pomocy co roku powiększa się – zaznacza marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Szczecin po wsparcie sięgnął trzeci raz. W 2021 roku otrzyma 140 tys. zł przy całkowitym koszcie oszacowanym na 280 tys. zł. Zabiegi in vitro realizowane są dzięki przyjętemu programowi dofinansowania do leczenia niepłodności metodą pozaustrojową przyjętą w latach 2019-2021. Pary mogą ubiegać się o dofinansowanie 2 zabiegów w kwocie do 5 tys. zł każdy przy przeprowadzeniu w całości przynajmniej 1 procedury. W poprzednich dwóch latach udział w programie wzięło ponad 150 par, a liczba ciąż to 76. W 2019 roku Gmina Miasto Szczecin na wdrożenie in vitro otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 145 tys. zł, a w 2020 roku 140 tys. zł.

Nowogard skorzysta z marszałkowskiej pomocy po raz drugi. Podobnie jak w roku ubiegłym i w 2021 roku otrzyma 33 tys. zł. Było to możliwe bowiem nowogardzcy radni przyjęli w ubiegłym roku program in vitro dla mieszkańców gminy na lata 2020-2022. Jego budżet to 200 tys. zł. w tym okresie wsparciem planuje się objąć 20 par. Pary mogą się starać o dofinansowanie do 10 tys. zł na jedną procedurę przy założeniu pokrycia 50% poniesionych kosztów. W 2020 roku po pomoc sięgnęła 1 para.

Tegoroczny program pomocy jest wciąż otwarty. Samorządy mogą  składać wnioski do 30 czerwca. Otrzymanie wsparcia jest możliwe po wystąpieniu przez gminy z pisemnym wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu województwa zachodniopomorskiego może wynieść 50% wartości programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w danym roku. Pomoc finansowa może być udzielona dla jst, które posiadają opracowany program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i  Taryfikacji oraz dokonały wyboru realizatora programu.

Warto wspomnieć, że we wcześniejszych edycja programu ze wsparcia skorzystało Miasto Szczecinek, które otrzymało w latach 2018 i 2019 w sumie 87,9 tys. zł oraz Miasto Kołobrzeg, które w 2020 roku otrzymało 50 tys. zł. W Szczecinku z pomocy skorzystało 8 par, urodziło się 4 dzieci. W Kołobrzegu zaś do programu zakwalifikowano 4 pary. In vitro planowane jest również do uruchomienia w Gminie Miasto Koszalin, które 30 listopada ub.r. zatwierdziło program dofinansowania leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2021-2023 z budżetem 300 tys. zł i adresowany do 60 par.