Wybór wiceprzewodniczącego i “brak głosów od 2 radnych”. Czy głosowanie zostanie powtórzone?

Wczorajsza sesja Rady Powiatu przyniosła wybór nowego wiceprzewodniczącego, jakim został radny Artur Wasiewski. Było to historyczne głosowanie, gdyż po raz pierwszy przeprowadzono tajne głosowanie zdalnie, gdyż tak są przeprowadzane w czasie pandemii obrady radnych. Jednak jak się okazało w podsumowaniu głosowania, na 19 radnych głosowało… 19 plus dodatkowo “brak głosu: 2 radnych”.  Trwa sprawdzanie sprawy.

Podsumowanie głosowania wskazuje jasno: za głosowało 14 radnych, przeciw było 4, 0 wstrzymujących i 1 nieobecny. Stan Rady Powiatu to 19 radnych i gdyby tylko pojawił się ten wynik, wszystko byłoby prawidłowo. Okazuje się jednak w podsumowaniu, że dodatkowo pojawiła się informacja o braku głosu 2 radnych (fot.główne). Jak nas poinformował Ryszard Szufel, przewodniczący Rady Powiatu:

  • …to nie są dwa głosy więcej, bo głosy się zgadzają, tylko pojawił się napis, że dwie osoby nie głosowały.  Przeprowadzaliśmy to po raz pierwszy i zdaje się, że firma, która nam sprzedała ten system, również po raz pierwszy. Wysyłamy do nich zapytanie, co się stało, a potem ewentualnie wyślemy zapytanie do prawników, czy można uznać głosowanie za ważne. Jeśli prawnicy uznają, że nie można, to oczywiście to głosowanie zostanie powtórzone na kolejnej sesji.

Przewodniczący zwraca uwagę, że wybór wiceprzewodniczącego Rady to nie jest jakiś priorytet: przewodniczący Rady jest, jest również pierwsza wiceprzewodnicząca, a cała praca Rady toczy się w sposób niezakłócony.

  • Tu nie ma żadnego problemu, tylko uzbrójmy się w cierpliwość – dodaje R. Szufel.