Prokuratura wszczęła śledztwo. „Podstępne sporządzenie dokumentów wyborczych”, czyli wraca sprawa list wyborczych

Kołobrzescy radni, jako pokrzywdzeni, otrzymali pismo z prokuratury informujące o tym, że zostało wszczęte śledztwo w potocznie zwanej „aferze wyborczej”. Tym razem jednak prokuratura precyzuje: śledztwo jest w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracownika Urzędu Miasta pełniącego funkcję Sekretarza Miasta. Pismo z prokuratury informuje, że owo przekroczenie uprawnień nastąpiło: „poprzez sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania przez wpisanie na nie osób nieuprawnionych poprzez podstępne sporządzenie dokumentów wyborczych w postaci decyzji administracyjnych poświadczających nieprawdę co do miejsca zamieszkania w mieście Kołobrzeg„. Sprawa zatem wróciła, o jej przebiegu będziemy informować na bieżąco.