Czy Kołobrzeg pomoże właścicielom pubów, płacącym koncesję za alkohol?

Jak wiadomo, już dłuższy czas poprzez pandemię nieczynne są puby, w których sprzedaje się alkohol. Niestety, mimo zamknięcia, właściciele muszą płacić koncesję za alkohol – zwyczajowo do 31 stycznia każdego roku. Zatem nie tylko muszą – mimo zamknięcia lokalu – płacić bieżące opłaty czynszowe, to dodatkowo muszą płacić koncesję za alkohol, która nie jest mała. Wiele miast w Polsce zaczyna przychodzić takim właśnie pubom z pomocą. 

Jak podaje artykuł w prawo.pl, “coraz więcej miast zwalnia restauratorów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na 2021 r., mimo że wpływy z takich koncesji stanowią dochód lokalnych budżetów (…) W tym roku o wsparciu – zwolnieniu lub odroczeniu płatności dla przedsiębiorców podających alkohol – zdecydowały już Poznań, Bytom, Chorzów, Tychy, Lublin czy Szczecin, blisko jej uchwalenia są Zielona Góra, Gdynia, Łódź, Kutno czy Opole, a w ostatnich dniach uchwały podjęły m.in. Katowice, Sopot czy Malbork. Forma pomocy jest różna – samorządy zwalniają w całości lub częściowo umarzają opłaty za możliwość sprzedaży i podawania alkoholu, albo odraczają czas zapłaty“.

Taka pomoc może być zastosowana przez samorząd – zezwala na to ustawa tzw. “covidowska”. Zgodnie z art. 31 zzca ustawy COVID-owej z 2 marca 2020 r., rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

Przykładowo Malbork:  w ubiegły czwartek (4 lutego) Rada Miasta Malborka uchwaliła zwolnienie restauratorów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na 2021 rok. Wszystkim podmiotom, które uiściły całość opłaty, miasto zwróci 1/3 kwoty, ci, którzy opłacili pierwszą ratę do 31 stycznia, zostali zwolnieni z drugiej raty. Dla przedsiębiorców, którzy w ogóle jeszcze nie wywiązali się z płatności, miasto o 30 dni przesunęło termin opłat. Jeśli przedsiębiorca do końca marca zapłaci pierwszą ratę, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z drugiej. Więcej w cytowanym materiale tutaj.

Do tej pory Rada Miasta Kołobrzeg nie zajmowała się tym tematem. Jak mówi Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy kołobrzeskiego magistratu, do prezydent miasta jak dotąd nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie ani o przesuniecie terminu opłaty za koncesję.

  • Jeśli przedsiębiorca taki wniosek złoży, prezydent miasta go rozpatrzy, ale jak dotąd, nie mieliśmy z żadnym tego typu wnioskiem do czynienia – mówi M. Kujaczyński.

W porządku obrad najbliższej sesji nie ma żadnego punktu odnośnie pomocy przedsiębiorcom, którzy koncesję muszą płacić. Będziemy na bieżąco śledzić informacje w tej sprawie. Do tematu wrócimy.

Fot. Free-PhotosPixabay